Pierwsza komunia

Czas wczesnego dzieciństwa to czas zabawy i gromadzenia nauk związanych z życiem w rodzinie jak też budowanie uznania odnośnie zasad kultury. Po nim przychodzi okres, w którym młody człowiek powinien zaczynać przejmować konsekwencji za swoje czyny. Czas wyjścia z wczesnego dzieciństwa w stan dojrzewania i stopniowego ponoszenia konsekwencji własnego postępowania wyznacza komunia. Gdy dziecko zyska świadomość z zakresu dobra oraz zła jak też będzie umiało przestrzegać podstawowe zasady praw moralnych, ma sposobność dostąpienia zaszczytu, którym jest pierwsza komunia. W prawie religijnym jest to bardzo ważny sakrament, nadający prawa i obowiązki względem społeczności kościoła. Sama ceremonia obrazuje wejście w nowy etap życia. Dodatki komunijne będąc elementem stroju zakupionego na tą okazję, obrazują czystość oraz niewinność jak też mają na celu zachęcenie młodego człowieka do utrzymania tego statusu. Tak jak chrzest jest powitaniem małego członka wspólnoty, tak komunia ma na celu uznanie pierwszych praw oraz powinności. Na chrzest zapraszana jest rodzina by wspierać rodziców, w trakcie komunii ma ona upewnić o zapewnianym wsparciu młodego człowieka. Do chrztu dziecko jest zaniesione przez rodziców, natomiast by przystąpić do komunii musi samodzielnie zrealizować wiele zadań. Szatki do chrztu zastępują bardziej reprezentacyjne oraz podkreślające dorastanie szaty.

Reklamy