Obchody roku wiary

Celem, który ma mieć Rok wiary, ustanowiony przez dom modlitwy, ma być przygotowanie warunków do pełnego i nowego poczucia wiary, zastosowanie udziału misyjnego na rzecz ponownej ewangelizacji. Powinien też wyrazić jednoczące przyrzeczenie do nowego zrozumienia oraz nauk podstawowych zasad wiary, jakie są obecne w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też autentycznym elementem umacniania w wierze, przede wszystkim dla ludzi, jacy winny dbać o zrozumienie prawdy chrześcijan.

Do kluczowych obowiązków liturgicznych są zaliczane: ofiarowanie darów, modły, odnowy i ablucje, a także inne sposoby oddawania czci bogom oraz świętym. Liturgia chrześcijańska ma na celu upamiętniać na temat życia, męki i zmartwychwstanie Chrystusa, a także rozwijać wspólnotę wiernych. Liturgia jest sprawowana poprzez całe zgromadzenie, jednak szczególne funkcje są z reguły przewidziane dla członków w tym celu wyświęconych.

W okresie przed ważnymi świętami kościelnymi kapłani prowadzą katechezy poświęcone podstawą wiary oraz liturgii (rok liturgiczny) danego święta. Każda uroczystość związane jest z ważną tajemnicą religii, relacja między wiarą, życiem codziennym a liturgią. Dobre przeżycie liturgii jest oparte na połączeniu stylu życia z głoszoną wiarą.

Reklamy